Toplumumuzun kültür ve değerlerini bütünü ile kavrayan, ülkemizin sorunlarına karşı duyarlı ve sorumlu, engeller karşısında güvenini ve inancını asla kaybetmeyen, çağın gereklerinin farkında olup, sporun bilimsel temellere dayalı olarak geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve yerleştirilmesi yönünde öncü ruhu taşıyan, milli şuur sahibi, onurlu, araştırmacı, sorgulayıcı, evrensel nitelikte öğretmen, antrenör, spor bilim adamı, yönetici ve lider olabilecek öğrenciler yetiştirmektir